Cezas Rzeszów - druki szkolne, meble szkolneCentrum Zaopatrzenia Szkół i Biur - kontakt / 05 grudnia 2016
Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur

CEZAS Sp. z.o.o
35-205 Rzeszów
ul. Torowa 7
tel./fax.(017) 860 00 89
tel.(017) 863 30 09
handel@cezasrzeszow.pl
Szukaj:
Szukaj w tej kategorii:  

EDUROM-PAKIETY PRZEDMIOTOWE -SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA

DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ-ZESTAW DLA KL.IV.V,VI

EduROM multimedialna baza wiedzy Matematyka to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania matematyki w szkole podstawowej. Ogromny zasób wiedzy, wszechstronna analiza omawianych treści, niezwykle atrakcyjna szata graficzna, programy narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z eduROM-u bezkonkurencyjne, wygodne i nowoczesne narzędzie, przydatne uczniowi szkoły podstawowej. Niekonwencjonalny wykład, doskonałe zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy wideo oraz setki interaktywnych ćwiczeń – wszystko to sprawia, że niezbędna wiedza jest przyswajana niezwykle szybko i efektywnie..

* ponad 900 zagadnień,
* 100 filmów i animacji,
* 387 nagraniń,
* około 4300 zdjęć i innych ilustracji,
* 1600 ćwiczeń,
* 18 testów sprawdzających,
* prawie 4000 multimedialnych stron,

Materiał dydaktyczny
Pakiet przedmiotowy eduROM multimedialna baza wiedzy Matematyka to staranne opracowanie wszystkich zagadnień matematycznych objętych programem szkoły podstawowej w klasach 4-6*. Materiał – zawarty na 5 płytach CD-ROM – odpowiada co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki.

Filmy wideo i animacje
Treści edukacyjne zilustrowano licznymi filmami wideo i trójwymiarowymi prezentacjami, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień.
Filmy wideo i prezentacje multimedialne pomagają umieścić abstrakcyjne zadania w realistycznym kontekście, znacznie ułatwiając w ten sposób zrozumienie matematyki.

Testy
Doskonałym sposobem na utrwalenie nowych wiadomości jest systematyczne rozwiązywanie ćwiczeń sprawdzających, umieszczonych po każdej lekcji i po każdym rozdziale. Testy te sprawdzają stopień zrozumienia materiału oraz pozwalają szybko i skutecznie przygotować się do klasówek oraz egzaminów.

Szybkiemu zapamiętywaniu przekazywanych wiadomości oraz ich systematyzacji służą specjalne programy narzędziowe, przeznaczone do nauki matematyki:

* Kalkulator – narzędzie umożliwiające, w zależności od klasy, wykonywanie takich działań matematycznych, jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i obliczanie procentów (klasa 4, klasa 5 i klasa 6);
* Kalkulator pisemny – narzędzie umożliwiające wykonywanie sposobem pisemnym takich działań matematycznych, jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie (klasa 4, klasa 5 i klasa 6);
* Definicje – kilkadziesiąt definicji matematycznych, które można odsłuchać, samodzielne nagrać i odtworzyć we własnym wykonaniu (klasa 4, klasa 5 i klasa 6);
* Wzory – kilkadziesiąt wzorów matematycznych ułatwiających rozwiązywanie skomplikowanych zadań (klasa 5 i klasa 6);
* Figury płaskie – zbiór kilkudziesięciu opisanych i oznaczonych matematycznymi symbolami figur geometrycznych (klasa 5 i klasa 6);
* Figury przestrzenne – zbiór trójwymiarowych modeli figur geometrycznych (klasa 5 i klasa 6);
* Biogramy – zestaw niekonwencjonalnie ujętych i opatrzonych ilustracjami kilkudziesięciu biografii słynnych matematyków, zawierających fakty z życia naukowców pomijane zazwyczaj w opisach encyklopedycznych (klasa 4).

Dodatkowe opcje programu eduROM Matematyka:

* Zapamiętaj - wykaz najważniejszych wiadomości, które należy zapamiętać z danej lekcji;
* Notatki - elektroniczny zeszyt, umożliwiający sporządzanie własnych notatek;
* Szukaj - narzędzie ułatwiające wyszukiwanie informacji według kategorii i słów kluczowych;
* Zakładki - narzędzie umożliwiające zachowanie w pamięci komputera najważniejszych lub najciekawszych stron w programie.

Materiał zawarty w tym programie dostępny był wcześniej w multimedialnych podręcznikach eduROM Matematyka: P4, P5 i P6.

Programy eduROM to jedyna w Polsce kompleksowa seria realizująca całą podstawę programową najważniejszych przedmiotów w szkole podstawowej.
Seria eduROM obejmuje:

* pakiety przedmiotowe, zawierające cały materiał z danego przedmiotu do szkoły podstawowej (Historia i społeczeństwo, Przyroda i Matematyka);
* pakiety klasowe, zawierające materiał z czterech najważniejszych przedmiotów na poziomie jednej klasy szkoły podstawowej (klasa 4, klasa 5, klasa 6).

Dostępne są także programy do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

* Program eduROM Matematyka w pełni odpowiada podstawie programowej nauczania matematyki w szkole podstawowej w klasach 4-6. Szkoły, mając różne programy nauczania, mogą jednak w dowolnej kolejności omawiać zagadnienia zawarte w podstawie programowej. W związku z tym układ i zawartość materiału w programie eduROM nie zawsze będą całkowicie zgodne z realizacją lekcji matematyki w konkretnej klasie konkretnej szkoły podstawowej. Zachęcamy więc do dokładnego zapoznania się ze spisem treści dotyczącym każdej klasy.

Cena brutto: 169.00 PLN

EDUROM-PAKIETY PRZEDMIOTOWE-GIMNAZJUM MATEMATYKA ZESTAW DLA KL. I. II. III

EduROM multimedialna baza wiedzy Matematyka to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania matematyki w gimnazjum. Ogromny zasób wiedzy, wszechstronna analiza omawianych treści, programy narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z eduROM-u bezkonkurencyjne, wygodne i nowoczesne narzędzie, przydatne każdemu gimnazjaliście. Niekonwencjonalny wykład, doskonałe zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy wideo oraz setki interaktywnych ćwiczeń – wszystko to sprawia, że niezbędna wiedza jest przyswajana niezwykle szybko i efektywnie.

* ponad 1000 zagadnień
* kilkadziesiąt filmów i animacji
* 214 nagrań
* 1002 interaktywne ćwiczenia
* 24 testy sprawdzające
* ponad 2000 multimedialnych stron

Materiał dydaktyczny
Pakiet przedmiotowy eduROM multimedialna baza wiedzy Matematyka to staranne opracowanie wszystkich zagadnień z matematyki objętych programem gimnazjum*. Materiał – zawarty na 4 płytach CD-ROM – odpowiada co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki.

Filmy wideo i animacje
Treści edukacyjne zilustrowano filmami wideo i trójwymiarowymi prezentacjami, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień. Filmy wideo i prezentacje multimedialne pomagają umieścić abstrakcyjne zadania w realistycznym kontekście, znacznie ułatwiając w ten sposób zrozumienie matematyki.

Testy
Doskonałym sposobem na utrwalenie nowych wiadomości jest systematyczne rozwiązywanie ćwiczeń sprawdzających, umieszczonych po każdej lekcji i po każdym rozdziale. Testy te sprawdzają stopień zrozumienia materiału oraz pozwalają szybko i skutecznie przygotować się do klasówek oraz egzaminów.

Szybkiemu zapamiętywaniu przekazywanych wiadomości oraz ich systematyzacji służą specjalne programy narzędziowe, przeznaczone do nauki matematyki:

* Kalkulator – narzędzie umożliwiające, w zależności od klasy, wykonywanie takich działań matematycznych, jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie i obliczanie procentów oraz sprawdzenie odwrotności liczby i wykorzystywanie w zadaniach wartości liczby ? (klasa 1, klasa 2 i klasa 3);
* Definicje – kilkadziesiąt definicji matematycznych, które można odsłuchać, samodzielne nagrać i odtworzyć we własnym wykonaniu (klasa 2 i klasa 3).
* Twierdzenia – zbiór najważniejszych twierdzeń matematycznych (klasa 2 i klasa 3);
* Biogramy – zestaw niekonwencjonalnie ujętych i opatrzonych ilustracjami biogramów słynnych matematyków, zawierających fakty z życia naukowców pomijane zazwyczaj w opisach encyklopedycznych (klasa 1).

Dodatkowe opcje programu eduROM Matematyka:

* Zapamiętaj – wykaz najważniejszych wiadomości, które należy zapamiętać z danej lekcji;
* Notatki – elektroniczny zeszyt, umożliwiający sporządzanie własnych notatek;
* Szukaj – narzędzie ułatwiające wyszukiwanie informacji według kategorii i słów kluczowych;
* Zakładki – narzędzie umożliwiające zachowanie w pamięci komputera najważniejszych lub najciekawszych stron w programie.

Materiał zawarty w tym programie dostępny był wcześniej w multimedialnych podręcznikach eduROM Matematyka: G1, G2 i G3.

Programy eduROM to jedyna w Polsce kompleksowa seria realizująca całą podstawę programową najważniejszych przedmiotów w gimnazjum.
Seria eduROM obejmuje:

* pakiety przedmiotowe, zawierające cały materiał z danego przedmiotu do gimnazjum (Historia, Geografia, Biologia, Fizyka, Chemia i Matematyka);
* pakiety klasowe, zawierające materiał z 7 najważniejszych przedmiotów na poziomie jednej klasy gimnazjum (klasa 1, klasa 2, klasa 3).

Dostępne są także programy do szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej.

* Program eduROM Matematyka w pełni odpowiada podstawie programowej nauczania matematyki w gimnazjum. Szkoły, mając różne programy nauczania, mogą jednak w dowolnej kolejności omawiać zagadnienia zawarte w podstawie programowej. W związku z tym układ i zawartość materiału w programie eduROM nie zawsze będą całkowicie zgodne z realizacją lekcji matematyki w konkretnej klasie konkretnego gimnazjum. Zachęcamy więc do dokładnego zapoznania się ze spisem treści dotyczącym każdej klasy.

Cena brutto: 169.00 PLN

Matematyka szkoła podstawowa i gimnazjum

Płyta CD zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie:
liczb całkowitych, liczb ujemnych, liczb dziesiętnych ułamków.

Ułatwia wyćwiczenie orientacji na osi liczbowej, biegłą zamianę oraz porównywanie jednostek, doskonalenie w zakresie:
dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia, porównywania.
Aplikacja Didakta – Matematyka pozwala na drukowanie kart roboczych, co daje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem. Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów do rozwiązania – od 10 do 50.
Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj zadania, które było rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa.
Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w programie jest bezproblemowa dzięki graficznemu interfejsowi.
Zastosowanie CD-ROM-u: szkoła podstawowa (oprócz klasy 1.) i Gimnazjum

Cena brutto: 395.00 PLN

Matematyka 2 Algebra gimnazjum

Płyta CD zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie umiejętności matematycznych z algebry.
Na krążku znajdują się 23 grupy zadań obejmujące wyrażenia algebraiczne – np.: wartości wielomianów i ułamków, potęgowanie iloczynów i różnice drugich potęg, rozwiązywanie prostych i złożonych równań z niewiadomą w mianowniku, obliczenia z procentami, itp. Podczas rozwiązywania zadań użytkownik programu ma do dyspozycji kalkulator oraz miejsce na wykonywanie obliczeń.
Wartość wyrażenia – wartość wyrażenia i ułamka
Potęgowanie wyrażeń – potęgowanie iloczynu, druga potęga dwumianu, różnica drugich potęg
Działania na wyrażeniach – dodawanie i odejmowanie z nawiasami, mnożenie przez jednomian i wielomian, zamiana wyrażeń na iloczyn
Ułamki algebraiczne – upraszczanie wyrażenia, dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie
Równania – proste, złożone z ułamkami, niewiadoma w mianowniku, nierówności
Procenty, wielkości proporcjonalne, proporcja – obliczenia procentów w pamięci, zadania słowne na obliczanie procentów, wielkości proporcjonalne, proporcjonalność prosta i odwrotna
Aplikacja Didakta – Matematyka 2 pozwala na drukowanie kart roboczych, co daje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem. Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów – od 5 do 25.
Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj zadania, które było rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa.
Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w programie jest bezproblemowa dzięki graficznemu interfejsowi.
Zastosowanie CD-ROM-u: Gimnazjum

Cena brutto: 395.00 PLN

Geometria Zadania konstrukcyjne - GIMNAZJUM

Płyta CD zawiera przykłady i zadania konstrukcyjne pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie podstawowych figur geometrycznych.

Na krążku znajduje się 20 grup konstrukcyjnych, podzielonych według figur geometrycznych oraz stopnia trudności, obejmują:

Trójkąt 1 – prostsze konstrukcje z podziałem na dane 3 boki, dane 2 boki i kąt oraz bok i 2 kąty
Trójkąt 2 – trudniejsze konstrukcje z zastosowaniem wysokości i środkowych
Czworokąty – zadania ogólne dla czworokąta, równoległoboku i trapezu
Okrąg – 6 typów konstrukcji, sposoby rozwiązania różnią się w zależności od podanych danych
Styczne okręgu – prostopadłe i równoległe do prostej, przechodzącej przez jeden punkt
Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów – od 1 do 5 konstrukcji. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj zadania, które było rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa.
Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w programie jest bezproblemowa dzięki graficznemu interfejsowi.

Zastosowanie CD-ROM-u: gimnazjum

Cena brutto: 399.00 PLN

Geometria Obliczenia i pomiary GIMNAZJUM

Płyta CD zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie figur i brył geometrycznych.

Na krążku znajdują się 23 grupy zadań z geometrii i orientacji przestrzennej. W zadaniach wymagających obliczeń, do dyspozycji użytkownika programu są przybory – np. kalkulator, miarki do określania długości, kątomierz, kartka w kratkę na obliczenia pomocnicze.Działy tematyczne:

Figury i bryły – określanie figur geometrycznych
Jednostki miar – długości, pola i objętości
Kąty – szacowanie wielkości, zamiana stopni, pomiary kątomierzem, obliczenia wielkości
Pola i obwody – prostokąt, trójkąt, równoległobok, trapez, koło
Objętości i powierzchnie – sześcian i prostopadłościan, graniastosłup, walec, ostrosłup, stożek
Trójkąt prostokątny – twierdzenie Pitagorasa, funkcje trygonometryczne
Aplikacja umożliwia druk kart roboczych, dlatego zadania można rozwiązywać poza komputerem. Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów – od 5 do 25.
Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj zadania, które było rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa.

Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w programie jest bezproblemowa dzięki graficznemu interfejsowi.

Zastosowanie CD-ROM-u: gimnazjum

Cena brutto: 395.00 PLN

EDUROM-MATEMATYKA SZKOLA PONADGIMNAZJALNA

EduROM Multimedialne lekcje – Matematyka to edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej. Interesujący sposób prezentacji treści, a także programy narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z niego wygodne i nowoczesne narzędzie, przydatne każdemu uczniowi.

Materiał dydaktyczny
Obszerny materiał programu został przedstawiony w multimedialnej formie. Każdy ekran stanowi odrębną całość prezentującą konkretne zagadnienie matematyczne objęte podstawą programową. Interaktywne wykresy, konstrukcje, wzory, przykłady, a także inteligentny system ćwiczeń, narracje oraz animacje pozwalają efektywnie przyswajać wiedzę.
Materiał dydaktyczny zawarty w programie eduROM Multimedialne lekcje - Matematyka odpowiada co najmniej 60 godzinom efektywnej nauki. Zgodny jest także z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.

Elastyczny tryb nauki – program dopasowujący się do umiejętności ucznia
Podczas wykonywania ćwiczeń system analizuje stan wiedzy ucznia oraz dostosowuje materiał do jego umiejętności i wiadomości w taki sposób, aby zwiększyć skuteczność nauki. Uczeń słabszy, który gorzej radzi sobie z wybranymi ćwiczeniami, jest wspierany podpowiedziami naprowadzającymi na właściwą odpowiedź. Uczeń, który lepiej radzi sobie z zadaniami, rozwiązuje ćwiczenia trudniejsze. Taki system pozwala na indywidualizację i precyzyjne dopasowanie procesu nauczania do potrzeb każdego ucznia.

„Inteligentne” ćwiczenia – system kontroli postępów w nauce
Każde ćwiczenie zawiera komentarz zwrotny (w formie dźwiękowej, tekstowej i graficznej) lub tzw. komentarz okienkowy (dodatkowa prezentacja w postaci tekstu, tabeli, ilustracji).

Szczegółowy raport wyników, przypisany do każdego ćwiczenia, umożliwia analizę sposobu jego wykonania – wskazuje m.in. ile razy użytkownik korzystał z podpowiedzi, ile popełnił błędów, zanim poprawnie rozwiązał całe zadanie. Raport nie może też zostać wyzerowany, co motywuje użytkownika do udzielania przemyślanych odpowiedzi.

Przewodnik – jak pracować z programem efektywnie
Strona tytułowa każdej lekcji zawiera informacje o jej celach oraz zakresie wiedzy niezbędnym, aby zrozumieć daną lekcję i poprawnie wykonać zawarte w niej ćwiczenia. Na kolejnych stronach umieszczono dokładne wskazówki, jak efektywnie pracować z materiałem szczegółowym. Praca z programem nie powinna więc sprawiać użytkownikowi najmniejszego problemu.

Narracje i filmy
Program eduROM Multimedialne lekcje - Matematyka został wzbogacony o narracje i animowane filmy, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień matematycznych i dają możliwość zbliżenia procesu uczenia się do procesu badawczego.

Programy narzędziowe
Szybkiemu zapamiętywaniu przekazywanych wiadomości oraz ich systematyzacji służą specjalne programy narzędziowe:

* Słowniczek - zawiera terminy matematyczne użyte w programie;
* Kalkulator - umożliwia wykonywanie działań matematycznych włącznie z obliczaniami radianów i stopni;
* Biografie - przedstawia ilustrowane biografie słynnych matematyków.

Dodatkowe opcje programu eduROM Matematyka:

* Szukaj - narzędzie stanowiące jednocześnie szczegółowy indeks kursu; pozwala na przeszukiwanie materiału za pomocą wyrazów kluczowych.
* Moje lekcje - program pozwalający tworzyć własne lekcje poprzez dowolne zestawianie stron wybranych z całego kursu.
* Wyniki - opcja umożliwiająca śledzenie rezultatów osiąganych podczas pracy z programem.
* Notatki - opcja umożliwiająca dodanie do poszczególnych stron kursu dowolnych tekstów (notatek).

Programy eduROM Multimedialne lekcje to seria realizująca wybrane zagadnienia podstawy programowej najważniejszych przedmiotów w szkole ponadgimnazjalnej: matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz przedsiębiorczości.

Dostępne są także programy do szkoły podstawowej i gimnazjum.

Cena brutto: 169.00 PLN

Informatyka - szkoła podstawowa program multimedialny

Program Informatyka - szkoła podstawowa to pomoc edukacyjna dla uczniów szkoły podstawowej ułatwiająca wprowadzanie najmłodszych w świat komputerów. Zawartość merytoryczna, zgodna z nową podstawą programową, opracowana została tak, aby nauka była przyjemnością.
Materiały podzielone zostały na 2 kategorie wiekowe:
klasy 1 – 3:
klasa 1:
komputer (pracownia komputerowa, zestaw komputerowy, myszka, urządzenia wejścia-wyjścia)
klawiatura
edytor tekstu (Notatnik)
Paint (ołówek i gumka, pędzel, linia, wypełnienie, lupa, prostokąt, koło i elipsa, aerograf, cofnij, zaznacz, tekst, wycinanie i usuwanie, zapisz/otwórz, drukuj i krzywa)
klasa 2:
Paint (zaznaczanie z tłem i bez tła, kopiuj i wklej, edycja i wybieranie koloru, tekst, tło, przerzucanie)
WordPad (krój, rozmiar i kolor czcionki, pogrubienie, kursywa, podkreślenie, wyrównywanie tekstu, kopiuj/wytnij i wklej, cofnij, data i godzina, zapisz/otwórz)
klawiatura (klawisze ESC, Print Screen, Windows)
program multimedialny – Windows Media Player
klasa 3:
Paint (menu plik, menu edycja)
WordPad (formatowanie tekstu, wypunktowanie, wyszukiwanie, wstawianie rysunków, paski narzędzi)
klawiatura (klawisz TAB)
zapis i odczyt (z dysku twardego i urządzeń przenośnych)
Internet (przeglądarki internetowe, strony WWW)
praca z dwoma programami (Paint i WordPad)
gry (Win XP: Pinball 3D, Saper; Win Vista: Purble Place)
bezpieczeństwo (organizacja stanowiska komputerowego, zasady korzystania z Internetu)
klasy 4 – 6:
poznajemy komputerowe ABC (działanie i budowa komputera, systemy operacyjne, ikony, pliki, foldery, instalowanie programów, stanowisko komputerowe, Netykieta)
dokumenty komputerowe (formaty dokumentów komputerowych, tworzenie, zapisywanie, otwieranie i drukowanie dokumentów, ochrona i porządkowanie dokumentów, usuwanie plików i folderów)
piszemy i malujemy (Paint, Open Office Writer, Microsoft Office Word)
praca w sieci komputerowej (sieć komputerowa, Internet, przeglądarka internetowa, poczta elektroniczna, komunikatory Gadu-Gadu i Windows Live Messenger, zabezpieczanie komputera)
szukamy informacji (wyszukiwarki i katalogi internetowe, encyklopedie i zbiory biblioteczne, programy w Internecie)
liczymy (kalkulator, arkusz kalkulacyjny – Open Office Calc i Microsoft Office Excel)
prezentacje multimedialne (zasady tworzenia prezentacji, Open Office Impress, Microsoft Office Power Point)
programujemy (program IBLogo – środowisko programistyczne pozwalające poznać zasady programowania)

Cena brutto: 99.00 PLN
Prawa autorskie CEZAS Rzeszów © 2013
Realizacja: web-styl.pl, CMS: zdzislowicz.pl