Cezas Rzeszów - druki szkolne, meble szkolneCentrum Zaopatrzenia Szkół i Biur - kontakt / 01 marca 2017
Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur

CEZAS Sp. z.o.o
35-205 Rzeszów
ul. Torowa 7
tel./fax.(017) 860 00 89
tel.(017) 863 30 09
handel@cezasrzeszow.pl
Szukaj:
Szukaj w tej kategorii:  

EDUROM-PAKIETY PRZEDMIOTOWE-GIMNAZJUM MATEMATYKA ZESTAW DLA KL. I. II. III

EduROM multimedialna baza wiedzy Matematyka to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania matematyki w gimnazjum. Ogromny zasób wiedzy, wszechstronna analiza omawianych treści, programy narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z eduROM-u bezkonkurencyjne, wygodne i nowoczesne narzędzie, przydatne każdemu gimnazjaliście. Niekonwencjonalny wykład, doskonałe zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy wideo oraz setki interaktywnych ćwiczeń – wszystko to sprawia, że niezbędna wiedza jest przyswajana niezwykle szybko i efektywnie.

* ponad 1000 zagadnień
* kilkadziesiąt filmów i animacji
* 214 nagrań
* 1002 interaktywne ćwiczenia
* 24 testy sprawdzające
* ponad 2000 multimedialnych stron

Materiał dydaktyczny
Pakiet przedmiotowy eduROM multimedialna baza wiedzy Matematyka to staranne opracowanie wszystkich zagadnień z matematyki objętych programem gimnazjum*. Materiał – zawarty na 4 płytach CD-ROM – odpowiada co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki.

Filmy wideo i animacje
Treści edukacyjne zilustrowano filmami wideo i trójwymiarowymi prezentacjami, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień. Filmy wideo i prezentacje multimedialne pomagają umieścić abstrakcyjne zadania w realistycznym kontekście, znacznie ułatwiając w ten sposób zrozumienie matematyki.

Testy
Doskonałym sposobem na utrwalenie nowych wiadomości jest systematyczne rozwiązywanie ćwiczeń sprawdzających, umieszczonych po każdej lekcji i po każdym rozdziale. Testy te sprawdzają stopień zrozumienia materiału oraz pozwalają szybko i skutecznie przygotować się do klasówek oraz egzaminów.

Szybkiemu zapamiętywaniu przekazywanych wiadomości oraz ich systematyzacji służą specjalne programy narzędziowe, przeznaczone do nauki matematyki:

* Kalkulator – narzędzie umożliwiające, w zależności od klasy, wykonywanie takich działań matematycznych, jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie i obliczanie procentów oraz sprawdzenie odwrotności liczby i wykorzystywanie w zadaniach wartości liczby ? (klasa 1, klasa 2 i klasa 3);
* Definicje – kilkadziesiąt definicji matematycznych, które można odsłuchać, samodzielne nagrać i odtworzyć we własnym wykonaniu (klasa 2 i klasa 3).
* Twierdzenia – zbiór najważniejszych twierdzeń matematycznych (klasa 2 i klasa 3);
* Biogramy – zestaw niekonwencjonalnie ujętych i opatrzonych ilustracjami biogramów słynnych matematyków, zawierających fakty z życia naukowców pomijane zazwyczaj w opisach encyklopedycznych (klasa 1).

Dodatkowe opcje programu eduROM Matematyka:

* Zapamiętaj – wykaz najważniejszych wiadomości, które należy zapamiętać z danej lekcji;
* Notatki – elektroniczny zeszyt, umożliwiający sporządzanie własnych notatek;
* Szukaj – narzędzie ułatwiające wyszukiwanie informacji według kategorii i słów kluczowych;
* Zakładki – narzędzie umożliwiające zachowanie w pamięci komputera najważniejszych lub najciekawszych stron w programie.

Materiał zawarty w tym programie dostępny był wcześniej w multimedialnych podręcznikach eduROM Matematyka: G1, G2 i G3.

Programy eduROM to jedyna w Polsce kompleksowa seria realizująca całą podstawę programową najważniejszych przedmiotów w gimnazjum.
Seria eduROM obejmuje:

* pakiety przedmiotowe, zawierające cały materiał z danego przedmiotu do gimnazjum (Historia, Geografia, Biologia, Fizyka, Chemia i Matematyka);
* pakiety klasowe, zawierające materiał z 7 najważniejszych przedmiotów na poziomie jednej klasy gimnazjum (klasa 1, klasa 2, klasa 3).

Dostępne są także programy do szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej.

* Program eduROM Matematyka w pełni odpowiada podstawie programowej nauczania matematyki w gimnazjum. Szkoły, mając różne programy nauczania, mogą jednak w dowolnej kolejności omawiać zagadnienia zawarte w podstawie programowej. W związku z tym układ i zawartość materiału w programie eduROM nie zawsze będą całkowicie zgodne z realizacją lekcji matematyki w konkretnej klasie konkretnego gimnazjum. Zachęcamy więc do dokładnego zapoznania się ze spisem treści dotyczącym każdej klasy.

Cena brutto: 169.00 PLN

Matematyka szkoła podstawowa i gimnazjum

Płyta CD zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie:
liczb całkowitych, liczb ujemnych, liczb dziesiętnych ułamków.

Ułatwia wyćwiczenie orientacji na osi liczbowej, biegłą zamianę oraz porównywanie jednostek, doskonalenie w zakresie:
dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia, porównywania.
Aplikacja Didakta – Matematyka pozwala na drukowanie kart roboczych, co daje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem. Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów do rozwiązania – od 10 do 50.
Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj zadania, które było rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa.
Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w programie jest bezproblemowa dzięki graficznemu interfejsowi.
Zastosowanie CD-ROM-u: szkoła podstawowa (oprócz klasy 1.) i Gimnazjum

Cena brutto: 395.00 PLN

Matematyka 2 Algebra gimnazjum

Płyta CD zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie umiejętności matematycznych z algebry.
Na krążku znajdują się 23 grupy zadań obejmujące wyrażenia algebraiczne – np.: wartości wielomianów i ułamków, potęgowanie iloczynów i różnice drugich potęg, rozwiązywanie prostych i złożonych równań z niewiadomą w mianowniku, obliczenia z procentami, itp. Podczas rozwiązywania zadań użytkownik programu ma do dyspozycji kalkulator oraz miejsce na wykonywanie obliczeń.
Wartość wyrażenia – wartość wyrażenia i ułamka
Potęgowanie wyrażeń – potęgowanie iloczynu, druga potęga dwumianu, różnica drugich potęg
Działania na wyrażeniach – dodawanie i odejmowanie z nawiasami, mnożenie przez jednomian i wielomian, zamiana wyrażeń na iloczyn
Ułamki algebraiczne – upraszczanie wyrażenia, dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie
Równania – proste, złożone z ułamkami, niewiadoma w mianowniku, nierówności
Procenty, wielkości proporcjonalne, proporcja – obliczenia procentów w pamięci, zadania słowne na obliczanie procentów, wielkości proporcjonalne, proporcjonalność prosta i odwrotna
Aplikacja Didakta – Matematyka 2 pozwala na drukowanie kart roboczych, co daje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem. Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów – od 5 do 25.
Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj zadania, które było rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa.
Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w programie jest bezproblemowa dzięki graficznemu interfejsowi.
Zastosowanie CD-ROM-u: Gimnazjum

Cena brutto: 395.00 PLN

Geometria Zadania konstrukcyjne - GIMNAZJUM

Płyta CD zawiera przykłady i zadania konstrukcyjne pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie podstawowych figur geometrycznych.

Na krążku znajduje się 20 grup konstrukcyjnych, podzielonych według figur geometrycznych oraz stopnia trudności, obejmują:

Trójkąt 1 – prostsze konstrukcje z podziałem na dane 3 boki, dane 2 boki i kąt oraz bok i 2 kąty
Trójkąt 2 – trudniejsze konstrukcje z zastosowaniem wysokości i środkowych
Czworokąty – zadania ogólne dla czworokąta, równoległoboku i trapezu
Okrąg – 6 typów konstrukcji, sposoby rozwiązania różnią się w zależności od podanych danych
Styczne okręgu – prostopadłe i równoległe do prostej, przechodzącej przez jeden punkt
Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów – od 1 do 5 konstrukcji. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj zadania, które było rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa.
Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w programie jest bezproblemowa dzięki graficznemu interfejsowi.

Zastosowanie CD-ROM-u: gimnazjum

Cena brutto: 399.00 PLN

Geometria Obliczenia i pomiary GIMNAZJUM

Płyta CD zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie figur i brył geometrycznych.

Na krążku znajdują się 23 grupy zadań z geometrii i orientacji przestrzennej. W zadaniach wymagających obliczeń, do dyspozycji użytkownika programu są przybory – np. kalkulator, miarki do określania długości, kątomierz, kartka w kratkę na obliczenia pomocnicze.Działy tematyczne:

Figury i bryły – określanie figur geometrycznych
Jednostki miar – długości, pola i objętości
Kąty – szacowanie wielkości, zamiana stopni, pomiary kątomierzem, obliczenia wielkości
Pola i obwody – prostokąt, trójkąt, równoległobok, trapez, koło
Objętości i powierzchnie – sześcian i prostopadłościan, graniastosłup, walec, ostrosłup, stożek
Trójkąt prostokątny – twierdzenie Pitagorasa, funkcje trygonometryczne
Aplikacja umożliwia druk kart roboczych, dlatego zadania można rozwiązywać poza komputerem. Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów – od 5 do 25.
Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj zadania, które było rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa.

Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w programie jest bezproblemowa dzięki graficznemu interfejsowi.

Zastosowanie CD-ROM-u: gimnazjum

Cena brutto: 395.00 PLN

EDUROM-MATEMATYKA SZKOLA PONADGIMNAZJALNA

EduROM Multimedialne lekcje – Matematyka to edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej. Interesujący sposób prezentacji treści, a także programy narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z niego wygodne i nowoczesne narzędzie, przydatne każdemu uczniowi.

Materiał dydaktyczny
Obszerny materiał programu został przedstawiony w multimedialnej formie. Każdy ekran stanowi odrębną całość prezentującą konkretne zagadnienie matematyczne objęte podstawą programową. Interaktywne wykresy, konstrukcje, wzory, przykłady, a także inteligentny system ćwiczeń, narracje oraz animacje pozwalają efektywnie przyswajać wiedzę.
Materiał dydaktyczny zawarty w programie eduROM Multimedialne lekcje - Matematyka odpowiada co najmniej 60 godzinom efektywnej nauki. Zgodny jest także z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.

Elastyczny tryb nauki – program dopasowujący się do umiejętności ucznia
Podczas wykonywania ćwiczeń system analizuje stan wiedzy ucznia oraz dostosowuje materiał do jego umiejętności i wiadomości w taki sposób, aby zwiększyć skuteczność nauki. Uczeń słabszy, który gorzej radzi sobie z wybranymi ćwiczeniami, jest wspierany podpowiedziami naprowadzającymi na właściwą odpowiedź. Uczeń, który lepiej radzi sobie z zadaniami, rozwiązuje ćwiczenia trudniejsze. Taki system pozwala na indywidualizację i precyzyjne dopasowanie procesu nauczania do potrzeb każdego ucznia.

„Inteligentne” ćwiczenia – system kontroli postępów w nauce
Każde ćwiczenie zawiera komentarz zwrotny (w formie dźwiękowej, tekstowej i graficznej) lub tzw. komentarz okienkowy (dodatkowa prezentacja w postaci tekstu, tabeli, ilustracji).

Szczegółowy raport wyników, przypisany do każdego ćwiczenia, umożliwia analizę sposobu jego wykonania – wskazuje m.in. ile razy użytkownik korzystał z podpowiedzi, ile popełnił błędów, zanim poprawnie rozwiązał całe zadanie. Raport nie może też zostać wyzerowany, co motywuje użytkownika do udzielania przemyślanych odpowiedzi.

Przewodnik – jak pracować z programem efektywnie
Strona tytułowa każdej lekcji zawiera informacje o jej celach oraz zakresie wiedzy niezbędnym, aby zrozumieć daną lekcję i poprawnie wykonać zawarte w niej ćwiczenia. Na kolejnych stronach umieszczono dokładne wskazówki, jak efektywnie pracować z materiałem szczegółowym. Praca z programem nie powinna więc sprawiać użytkownikowi najmniejszego problemu.

Narracje i filmy
Program eduROM Multimedialne lekcje - Matematyka został wzbogacony o narracje i animowane filmy, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień matematycznych i dają możliwość zbliżenia procesu uczenia się do procesu badawczego.

Programy narzędziowe
Szybkiemu zapamiętywaniu przekazywanych wiadomości oraz ich systematyzacji służą specjalne programy narzędziowe:

* Słowniczek - zawiera terminy matematyczne użyte w programie;
* Kalkulator - umożliwia wykonywanie działań matematycznych włącznie z obliczaniami radianów i stopni;
* Biografie - przedstawia ilustrowane biografie słynnych matematyków.

Dodatkowe opcje programu eduROM Matematyka:

* Szukaj - narzędzie stanowiące jednocześnie szczegółowy indeks kursu; pozwala na przeszukiwanie materiału za pomocą wyrazów kluczowych.
* Moje lekcje - program pozwalający tworzyć własne lekcje poprzez dowolne zestawianie stron wybranych z całego kursu.
* Wyniki - opcja umożliwiająca śledzenie rezultatów osiąganych podczas pracy z programem.
* Notatki - opcja umożliwiająca dodanie do poszczególnych stron kursu dowolnych tekstów (notatek).

Programy eduROM Multimedialne lekcje to seria realizująca wybrane zagadnienia podstawy programowej najważniejszych przedmiotów w szkole ponadgimnazjalnej: matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz przedsiębiorczości.

Dostępne są także programy do szkoły podstawowej i gimnazjum.

Cena brutto: 169.00 PLN

Katalog produktów EduROM Matematyka na wesoło 5-6 lat Pierwsze odkrycia

Gra edukacyjna Pierwsze odkrycia to możliwość połączenia zabawy z nauką matematyki. Użytkownik może przeżyć 15 wesołych przygód, podczas których przećwiczy między innymi dodawanie i odejmowanie liczb, grupowanie przedmiotów według ich kształtu i koloru, porównywanie liczebności zbiorów i odczytywanie czasu. Zabawie towarzyszy system motywacji – nagrodą za rozwiązanie każdego ćwiczenia jest naklejka, a po zebraniu wszystkich naklejek, dziecko dostaje nagrodę główną.

Arytmetyka
Podczas zabawy z programem dziecko stopniowo nabierze biegłości w dodawaniu i odejmowaniu liczb, przeliczaniu przedmiotów i osób oraz porządkowaniu elementów ciągu.

Figury geometryczne
Gra zawiera różnorodne ćwiczenia matematyczne, które zapoznają dziecko z kształtami i podstawowymi figurami geometrycznymi (trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło). Dzięki zadaniom maluch wyrabia w sobie umiejętność rozpoznawania figur oraz kształtuje swoją wyobraźnię przestrzenną.

Mierzenie czasu
Rozwiązywanie ćwiczeń zgromadzonych w grze edukacyjnej umożliwia dziecku zapoznanie się ze zjawiskiem upływu czasu. Podczas wykonywania ćwiczeń z użyciem zegara, użytkownik pozna jednostki czasu i nauczy się wskazywać pełne godziny zegarowe.

Klasyfikacja
Praca z programem pozwoli dziecku także nauczyć się grupowania przedmiotów według wyróżnionej cechy, tworzenia zbiorów przedmiotów, które spełniają określone warunki oraz szacowania liczebności elementów. Dzięki temu u dziecka rozwija się spostrzegawczość oraz umiejętność dokonywania uogólnień.

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU:

• setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych
• możliwość śledzenia postępów w nauce:
§ rejestr wyników
§ tablica rekordzistów
• zabawy ćwiczące spostrzegawczość
• stopniowalny poziom trudności zadań
• pomoc w formie dźwiękowej
• wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji

GŁÓWNE CECHY PROGRAMU:

• liczby naturalne w zakresie 1 - 12
• rozpoznawanie kształtów i kolorów
• proste oznaczanie i odczytywanie czasu
• wskazywanie liczb ze słuchu
• liczenie w pamięci
• łączenie liczb w pary
• łączenie przedmiotów w zbiory
• porządkowanie przedmiotów według kolejności i rozmiaru

Cena brutto: 59.00 PLN

EduROM Matematyka na wesoło 5-6 lat Wesołe miasteczko

Pewnego dnia w wesołym miasteczku nieznośny klaun popsuł wszystkie zabawki i odtąd dzieci nie mają się gdzie bawić. Użytkownik gry edukacyjnej, rozwiązując kolejne zadania matematyczne, uruchomi ponownie wesołe miasteczko, a przy okazji rozwinie umiejętność logicznego myślenia, spostrzegawczość i twórcze podejście do rozwiązywania zadań matematycznych.

Arytmetyka
Podczas zabawy z programem dziecko poćwiczy umiejętność dodawania, odejmowania oraz mnożenia liczb. Nauczy się także porównywać poznane liczby z użyciem znaków mniejszości i większości oraz rozkładać je na składniki.

Mierzenie masy
W czasie gry dziecko zapozna się z zagadnieniami matematycznymi dotyczącymi mierzenia masy – ważenia – z wykorzystaniem wagi szalkowej i z użyciem odważników. Nauczy się również zapisywać wyniki pomiarów wagi.

Figury geometryczne
Gra zawiera różnorodne ćwiczenia, które mają za zadanie zapoznać dziecko z figurami geometrycznymi i ich nazwami. Dzięki atrakcyjnej formie zabawy, maluch nauczy się rozpoznawać kształty i szacować ich rozmiar.

Klasyfikacja
Podczas pracy i zabawy z programu dziecko nauczy się także grupowania przedmiotów według wybranej cechy (koloru, kształtu, przeznaczenia, liczby) oraz tworzenia zbiorów. Użytkownik wprawi się w wyodrębnianiu części wspólnej zbiorów oraz w określaniu ich liczebności.

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU:

• setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych
• możliwość śledzenia postępów w nauce – rejestr wyników, tablica rekordzistów
• zabawy ćwiczące spostrzegawczość
• stopniowalny poziom trudności zadań
• pomoc w formie dźwiękowej
• wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

• dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1–30
• porównywanie liczb i określanie liczebności zbiorów
• mnożenie jako dodawanie jednakowych składników
• liczby jedno- i dwucyfrowe
• ciągi malejące i rosnące
• rozkład liczby naturalnej na czynniki
• obliczanie pola powierzchni figur prostych
• ważenie i mierzenie przedmiotów

Cena brutto: 59.00 PLN

EduROM Matematyka na wesoło 6-7 lat ZOO

Oś fabularną gry edukacyjnej ZOO stanowi wyprawa, w której bierze udział użytkownik, a której celem jest odszukanie sześciu zagrożonych gatunków zwierząt. Wszystkie ważne informacje o ich środowisku naturalnym, warunkach życia i zwyczajach są zawarte w specjalnym raporcie. Dzięki zabawie w odnajdywanie informacji, dziecko rozbudza swoje zainteresowanie matematyką, rozwija aktywność twórczą oraz umiejętność skupienia uwagi.

Arytmetyka
Podczas zabawy z programem komputerowym, dziecko stopniowo nabierze biegłości w dodawaniu i odejmowaniu liczb z użyciem znaków, w mnożeniu i dzieleniu, rozumianym, jako wielokrotne dodawanie i odejmowanie tej samej liczby, a także w doliczaniu i odliczaniu oraz w wykonywaniu działań arytmetycznych w myśli.

Figury geometryczne
Dzięki kilkunastu różnorodnym ćwiczeniom skupionym na rozpoznawaniu figur przestrzennych i płaskich, a także na obliczaniu i porównywania powierzchni pól figur, dziecko wzbogaca swoją wiedzę o informacje o własnościach figur geometrycznych i rozwija wyobraźnię przestrzenną.

Obliczenia pieniężne
Nauka i zabawa z programem pozwala dziecku na wykonanie wielu ćwiczeń z wykorzystaniem waluty (złoty, grosze), które skutecznie ukształtują w nim pojęcie pieniądza.

Klasyfikacja
Wiele ćwiczeń zawartych w programie pozwala użytkownikowi na nabycie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według wybranej cechy poprzez grupowanie, odgradzanie i rozsuwanie elementów, a także na określanie liczebności zbiorów przy użyciu określeń takich jak „mniej”, „więcej” i „tyle samo”.

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU:

• setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych
• możliwość śledzenia postępów w nauce – rejestr wyników, tablica rekordzistów
• zabawy ćwiczące spostrzegawczość
• stopniowalny poziom trudności zadań
• pomoc w formie dźwiękowej
• wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

• dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych w zakresie 1-20
• uzupełnianie i porządkowanie liczb 1-100 w ciągu
• porównywanie powierzchni pól figur geometrycznych
• znajdywanie szczegółowych elementów na większej ilustracji
• grupowanie elementów według wybranej kategorii
• dodawanie liczb naturalnych z wykorzystaniem waluty
• łączenie figur przestrzennych z ich podstawami

Cena brutto: 59.00 PLN

EduROM Matematyka 7-8 lat Wyspa skarbów

Mieszkańcy małej wyspy znaleźli się w wielkim niebezpieczeństwie. Poziom wody wokół wyspy zaczął się bardzo szybko podnosić, grożąc jej zalaniem. Jedynie profesor Tomasz potrafi temu zapobiec, uruchamiając tajemnicze urządzenie. Zadaniem użytkownika gry jest pomóc w uratowaniu wyspy, która przy okazji ma obudzić w nim zainteresowanie matematyką. Ta gra edukacyjna to doskonała matematyczna zabawa!

Arytmetyka
Podczas rozwiązywania zadań dziecko nabiera biegłości w operowaniu tabliczką mnożenia, dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 1–100, w stosowaniu własności działań matematycznych oraz w przedstawianiu liczb na osi liczbowej.

Mierzenie
Bawiąc się z programem komputerowym, dziecko napotka ćwiczenia z wykorzystaniem zegara, ukazujące upływ czasu, cykliczność pór roku, miesięcy, dni tygodnia i godzin. Dzięki tym ćwiczeniom, użytkownik pozna związek czasu odmierzanego zegarem i czasu kalendarzowego.

Figury geometryczne
W czasie gry dziecko wykona wiele ćwiczeń utrwalających znajomość nazw i kształtów podstawowych figur geometrycznych oraz poćwiczy umiejętność obliczania pól powierzchni tych figur.

Obliczanie pieniężne
Podczas nauki i zabawy z programem dziecko wykona szereg ćwiczeń dotyczących określania cen, kosztu zakupów i wydawania reszty, co pozwoli mu na poznanie pojęcia pieniądza.

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU:

• setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych
• możliwość śledzenia postępów w nauce – rejestr wyników, tablica rekordzistów
• zabawy ćwiczące spostrzegawczość
• stopniowalny poziom trudności zadań
• pomoc w formie dźwiękowej
• wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

• działania liczbowe w zakresie 1–10 000
• obliczanie ułamka liczby całkowitej, określanie połówek i ćwiartek
• podzielność jednej liczby naturalnej przez drugą
• zadania z treścią
• obliczanie nieznanego składnika sumy
• rozkład sumy na określoną liczbę składników
• obliczanie pól powierzchni wielokątów
• mierzenie czasu, długości i wagi

Cena brutto: 59.00 PLN

EduROM Matematyka na wesoło 7-8 lat Fabryka zabawek

Nocą, do małej fabryki zabawek, włamało się dwóch złodziei i zniszczyło wszystkie urządzenia. Zadaniem użytkownika gry jest przeprowadzenie dochodzenia i wykrycie sprawców włamania. Podczas rozwiązywania tej matematycznej zagadki, dziecko napotka wiele zadań, które stymulują jego rozwój i zdolności poznawcze, a w szczególności myślenie operacyjne, pamięć oraz sprawność manualną.

Arytmetyka
Dzięki grze edukacyjnej Fabryka zabawek dziecko rozwinie praktyczne umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb od 1 do 100. Zebrane w grze ćwiczenia matematyczne pomogą w kształtowaniu rozumienia roli cyfry jedności i cyfry dziesiątek, a także usprawnią zdolność posługiwania się liczbami w praktyce.

Figury geometryczne
Podczas zabawy z programem maluch napotka wiele zadań skupionych na rozpoznawaniu podstawowych figur geometrycznych, porównywaniu oraz konstruowanie innych figur z figur podstawowych, które rozwiną oraz ukształtują jego intuicję geometryczną.

Mierzenie i obliczenia pieniężne
W programie znajdują się ćwiczenia, które rozwijają w użytkowniku biegłość w obliczeniach z wykorzystaniem waluty – określanie ceny, kosztu zakupu oraz wydawanie reszty. Wpływają one na kształtowanie pojęcia pieniądza u dzieci.

Stosunki przestrzenne
Podczas rozwiązywania ćwiczeń, które mają na celu rozwijanie orientacji i wyobraźni przestrzennej, u dziecka kształtuje się także umiejętność określania położenia i ruchu.


ZAWARTOŚĆ PROGRAMU:

• setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych
• możliwość śledzenia postępów w nauce – rejestr wyników, tablica rekordzistów
• zabawy ćwiczące spostrzegawczość
• stopniowalny poziom trudności zadań
• pomoc w formie dźwiękowej
• wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

• działania liczbowe w zakresie 1–10 000
• obliczanie ułamka liczby całkowitej, określanie połówek i ćwiartek
• podzielność jednej liczby naturalnej przez drugą
• zadania z treścią
• obliczanie nieznanego składnika sumy
• rozkład sumy na określoną liczbę składników
• obliczanie pól powierzchni wielokątów
• mierzenie czasu, długości i wagi

Cena brutto: 59.00 PLN

EduROM Matematyka na wesoło 8-9 lat Stare zamczysko

Gracz, wcielający się w postać z gry, spóźnił się na wycieczkę klasową do starego zamczyska – miejsca pełnego pułapek. Cała klasa znalazła się w niebezpieczeństwie. Zadaniem użytkownika jest pomóc kolegom. Może ich uratować tylko poprzez poprawne rozwiązywanie ćwiczeń. Bawiąc się, jednocześnie opanowuje wiele umiejętności matematycznych pobudzających jego zdolności poznawcze, przede wszystkim myślenie operacyjne, pamięć i sprawność manualną.


Arytmetyka
Podczas zabawy z grą użytkownik utrwali tabliczkę mnożenia, nauczy się praktycznie wykorzystywać własności działań arytmetycznych na liczbach całkowitych i dziesiętnych oraz stosować zapisy tych działań, rozwiązywać zadania z jedną niewiadomą oraz wskazywać miejsce liczby w ciągu liczbowym.

Mierzenie
Program zawiera liczne ćwiczenia wspomagające kształtowanie pojęcia liczby w aspekcie miarowym oraz wprowadzające pojęcia jednostek długości (kilometr, metr, centymetr i milimetr). Ćwiczenia rozwijają umiejętność określania wyników pomiarów i porządkowania.

Figury geometryczne
Podczas zabawy dziecko wykonuje szereg ćwiczeń utrwalających znajomość kształtów i własności figur płaskich oraz pozna podstawowe figury przestrzenne.

Orientacja przestrzenna
Podczas zabawy użytkownik rozwiązuje różnorodne zadania matematyczne, które kształtują jego wyobraźnię przestrzenną oraz rozwijają umiejętność określania położenia i ruchu względem punktu odniesienia.

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

• setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych
• możliwość śledzenia postępów w nauce – rejestr wyników, tablica rekordzistów
• zabawy ćwiczące spostrzegawczość
• stopniowalny poziom trudności zadań
• pomoc w formie dźwiękowej
• wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU:

• dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1–1000
• mnożenie i dzielenie liczb 1–100
• zadania z jedną niewiadomą
• porównywanie liczb: oznaczanie liczby mniejszej i większej
• działania na liczbach całkowitych i dziesiętnych
• figura przestrzenna a jej podstawa
• określanie dni tygodnia na podstawie daty
• określanie dat o jednakowym odstępie czasowym
• określanie miary długości

Cena brutto: 59.00 PLN

EduROM Matematyka na wesoło 10-11 lat Podwodny świat

Oś fabularna gry opiera się na historii sześć galeonów przewożących tajemniczy skarb indiański, które zatonęły podczas sztormu. Zadaniem gracza jest odnalezienie skarbu, poprzez posługiwanie się wskazówkami pozostawionymi przez biskupa uratowanego z katastrofy. Podczas rozwiązywania zagadki użytkownik musi się wykazać zręcznością, umiejętnością analizowania, syntetyzowania, szeregowania i wnioskowania matematycznego.


Arytmetyka
Dzięki grze, dziecko stopniowo nabędzie biegłości w dodawaniu liczb z zakresu 1–10000 i w stosowaniu algorytmów tych działań. Coraz sprawniej będzie określało połówki i ćwiartki liczb, a także zapisywało je. Użytkownik pozna również sposoby rozwiązywania zadań z treścią i z jedną niewiadomą.

Mierzenie
W trakcie zabawy dziecko napotka ćwiczenia związane z określaniem czasu kalendarzowego oraz zegarowego, jego cyklicznością i upływem. Rozwiąże szereg zadań związanych z mierzeniem długości, ważeniem oraz określaniem pojemności, pozna jednostki miar oraz poćwiczy dokonywanie pomiarów i zapisywanie ich wyników.

Figury geometryczne
Ćwiczenia zgromadzone w grze pogłębiają znajomość figur płaskich i przestrzennych, przygotowują do rozwiązywania zadań dotyczących obliczania powierzchni tych figur oraz wprowadzają pojęcie centymetra kwadratowego.

Obliczenia pieniężne
Gra zawiera ćwiczenia rozwijające umiejętność dokonywania obliczeń pieniężnych, rozwiązywania zadań typu cena – ilość – wartość, kształtujących pojęcie pieniądza w aspekcie miarowym.

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU:

• setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych
• możliwość śledzenia postępów w nauce – rejestr wyników, tablica rekordzistów
• zabawy ćwiczące spostrzegawczość
• stopniowalny poziom trudności zadań
• pomoc w formie dźwiękowej
• wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

• działania liczbowe w zakresie 1–10 000
• obliczanie ułamka liczby całkowitej, określanie połówek i ćwiartek
• podzielność jednej liczby naturalnej przez drugą
• zadania z treścią
• obliczanie nieznanego składnika sumy
• rozkład sumy na określoną liczbę składników
• obliczanie pól powierzchni wielokątów
• mierzenie czasu, długości i wagi

Cena brutto: 59.90 PLN

EduROM Matematyka na wesoło 10-11 lat Tajemnicza wiadomość

Bohaterem gry, w którego wciela się użytkownik, jest pracownik biblioteki. W magazynie znajduje starą tabliczkę zapisaną tajemniczymi znakami. Odkrywa, że wiele lat temu w różnych miejscach świata próbowano już przetłumaczyć te zagadkowe napisy, musi więc wyruszyć w podróż do miejsc dawnego przechowywania tabliczki, gdzie znajdzie objaśnienia poszczególnych znaków.


Pomiar temperatury
Podczas zabawy dziecko zapozna się z jednostką pomiaru temperatury (stopniami Celsjusza), poćwiczy odczytywanie wskazań na skali termometru i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych oraz tworzenie wykresów liniowych.

Arytmetyka i mierzenie
Dzięki grze dziecko rozwinie umiejętności z zakresu działań na liczbach naturalnych i ułamkach zwykłych. Ćwiczenia obejmują zagadnienia dotyczące jednostek długości, odległości, pojemności, wagi oraz czasu.

Obliczenia pieniężne
Gra zawiera szereg ćwiczeń z wykorzystaniem waluty (złoty) typu cena – ilość – wartość rozwijające umiejętność dokonywania obliczeń pieniężnych.

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

• szacowanie wysokości i szerokości obiektów
• tworzenie wykresów liniowych
• szyfrowanie hasła – działania na liczbach naturalnych
• porządkowanie liczb na osi liczbowej 1–10 000
• znajdowanie wielokrotności liczb
• dzielenie w zakresie 1–1000
• znajdowanie czwartego składnika sumy 1–500
• znajdowanie czterech lub pięciu liczb dających w sumie 100
• odczytywanie wskazań zegara

GRA ZAWIERA:

• setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych
• opcję śledzenia postępów w nauce – rejestr wyników, tablica rekordzistów
• wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji
• zabawy ćwiczące spostrzegawczość
• stopniowalny poziom trudności zadań
• pomoc w formie dźwiękowej

Cena brutto: 59.90 PLN

EduROM Matematyka na wesoło 11-12 lat Podróż dookoła świata

Bohater gry, w którego wciela się dziecko, otrzymuje od wuja podróżnika list, mapę oraz drewnianą maskę. W liście wuj prosi o pomoc w odnalezieniu i przekazaniu do muzeów sześciu niezwykłych skarbów kultury rozsianych po całym świecie. Ostrzega również przed bardzo przebiegłym złodziejem dzieł sztuki. Gracz musi dotrzeć do punktów zaznaczonych na mapie i odszukać informacje umożliwiające odnalezienie cennych skarbów kultury, zostawione przez podróżnika w różnych miejscach. Czy zdoła odszukać je przed przestępcami?

Arytmetyka
Podczas zabawy z grą uczestnik nabierze wprawy w rozwiązywaniu podstawowych działań arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Nauczy się także obliczać ułamek danej liczby.

Mierzenie
Dzięki grze dziecko rozwinie umiejętności z zakresu obliczania długości, szerokości, wielkości, wagi i pojemności przedmiotów, a także utrwali znajomość różnych jednostek miar oraz ich praktyczne zastosowanie.

Obliczenia pieniężne
Gracz, rozwiązując zadania z wykorzystaniem waluty (złoty, grosze) typu cena – ilość – wartość, wykształci umiejętność dokonywania obliczeń pieniężnych.

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

• określanie wagi, miary i objętości
• dodawanie kilku liczb naturalnych
• podział na dwie części danego prostokąta
• obliczanie ułamka danej liczby
• obliczanie nieznanego składnika w działaniach złożonych

GRA ZAWIERA:

• setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych
• opcję śledzenia postępów w nauce – rejestr wyników, tablica rekordzistów
• wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji
• zabawy ćwiczące spostrzegawczość
• stopniowalny poziom trudności zadań
• pomoc w formie dźwiękowej

Cena brutto: 59.90 PLN

EudROM Matematyka na wesoło 11-12 lat Detektyw

Osią fabularną gry jest kradzież obrazu z muzeum. Złodziej zabrał najcenniejszy eksponat, wypożyczony muzeum przez prywatnego kolekcjonera. Policja jest bezradna. Bohater, w którego wciela się gracz, musi odnaleźć i przesłuchać świadków oraz zgromadzić informacje w aktach. Wśród podejrzanych są: stróż muzeum, konserwator obrazów, para turystów, dyrektor muzeum i sam kolekcjoner.

Arytmetyka i mierzenie
Gra zawiera ćwiczenia rozwijające umiejętności z zakresu podstawowych działań arytmetycznych. Uczestnik gry wykonuje działania z jednostkami długości, odległości, pojemności, wagi oraz czasu.

Figury geometryczne
Podczas wykonywania ćwiczeń z różnymi figurami geometrycznymi, uczestnik gry poznaje figury płaskie i przestrzenne oraz utrwala wiedzę z tego zakresu. Kształtuje także swoją wyobraźnię przestrzenną, poprzez rozwiązywanie zadań, polegających na przykład na określaniu elementów składowych brył przestrzennych widocznych z różnych stron.

Obliczenia pieniężne
Gracz, podczas rozwiązywania zadań z wykorzystaniem waluty (złoty, grosze banknoty, monety) typu cena – ilość – wartość, rozwinie umiejętność dokonywania obliczeń pieniężnych.


ZAKRES ZAGADNIEŃ:

• dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych z wykorzystaniem waluty
• szacowanie zamalowanej części figury – procenty, ułamki dziesiętne
• obliczanie wielokrotności liczb dziesiętnych
• szyfrowanie hasła – działania na liczbach naturalnych
• szacowanie wartości całej figury
• budowanie figur o zadanym polu powierzchni
• budowanie diagramów słupkowych i liniowych

GRA ZAWIERA:

• setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych
• opcję śledzenia postępów w nauce – rejestr wyników, tablica rekordzistów
• wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji
• zabawy ćwiczące spostrzegawczość
• stopniowalny poziom trudności zadań
• pomoc w formie dźwiękowej

Cena brutto: 59.90 PLN

EduROM Matematyka wesoło 12-13 lat Kosmiczne pogotowie

Gracz wciela się w postać pracownika kosmicznego pogotowia, który ma do wykonania ważną misję. Stracono kontakt z transportowcem „Kolos”, przewożącym na Ziemię miliard ton rudy uranu. Kosmiczne pogotowie musi do niego dotrzeć, zbadać jego wnętrze i uruchomić systemy startowe. Statek ten nie może wejść w atmosferę ziemską! Jeśli nie zostanie w porę zatrzymany, spowoduje katastrofę ekologiczną. Gracz musi zmienić jego kurs, uważając, aby go nie zniszczyć.


Arytmetyka i mierzenie
Podczas gry użytkownik napotka szereg zadań z zakresu jednostek miar (kilometr, metr, centymetr, milimetr, litr, mililitr, kilogram, gram). Dzięki ćwiczeniom z liczbami naturalnymi, dziesiętnymi oraz z ułamkami, uczestnik poszerzy umiejętności z zakresu arytmetyki.

Figury geometryczne
Dzięki ćwiczeniom wymagającym obliczania pola powierzchni, użytkownik gry rozwinie umiejętności z zakresu figur płaskich. Pozna również figury przestrzenne (prostopadłościan i sześcian) i ukształtuje w ten sposób swoją wyobraźnię przestrzenną.

Obliczenia pieniężne
Zadania typu cena – reszta i cena – rabat – nowa cena pomogą graczowi w utrwaleniu i rozwinięciu umiejętności dokonywania obliczeń pieniężnych oraz poszerzą rozumienie pojęcia pieniądza. Dodatkowo, podobne funkcje spełnią ćwiczenia z wykorzystaniem waluty (złoty, grosz).


ZAKRES ZAGADNIEŃ:

• obliczanie nieznanego składnika sumy
• obliczenia procentowe
• mnożenie i dzielenie liczb całkowitych i dziesiętnych
• określanie wagi i objętości
• obliczanie pola powierzchni figur płaskich
• zaznaczanie na osi liczbowej ułamków zwykłych i dziesiętnych
• sumowanie wybranych długości krawędzi prostopadłościanów

GRA ZAWIERA:

• setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych
• opcję śledzenia postępów w nauce – rejestr wyników, tablica rekordzistów
• wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji
• zabawy ćwiczące spostrzegawczość
• stopniowalny poziom trudności zadań
• pomoc w formie dźwiękowej

Cena brutto: 59.90 PLN

EduROM Matematyka na wesoło 12-13 lat Wielki koncert

Osią fabularna gry jest organizacja wielkiego festiwalu muzycznego. Organizator znalazł się w szpitalu z powodu stłuczki rowerowej, a gracz musi go zastąpić. Jego zadaniem jest odnalezienie muzyków i zaproszenie ich na koncert. Bohater gry, w którego wciela się gracz, musi odwiedzić Berlin, Londyn, Nowy Jork, Arizonę, Jamajkę i Rio de Janeiro, aby sprowadzić wszystkich muzyków, bez których festiwal nie będzie mógł się odbyć.

Arytmetyka
Podczas wykonywania zadań gracz nabierze biegłości w dodawaniu liczb z zakresu 1–10 000 oraz w stosowaniu algorytmów tych działań. Użytkownik będzie sprawniej obliczać połówki i ćwiartki liczb, a także je zapisywać. Pozna również sposoby rozwiązywania zadań z treścią i z jedną niewiadomą.

Figury geometryczne
Dzięki ćwiczeniom zgromadzonym w grze uczestnik pogłębi swoją znajomość figur płaskich i przestrzennych oraz przygotuje się do rozwiązania zadań dotyczących obliczania pola powierzchni tych figur.

Obliczenia pieniężne
Gra zawiera szereg ćwiczeń dotyczących określania czasu kalendarzowego i zegarowego. Użytkownik poćwiczy więc wykonywanie pomiarów i zapisywanie ich wyników w zakresie mierzenia długości i pojemności oraz ważenia. Rozwinie też umiejętność dokonywania obliczeń pieniężnych i rozwiązywania zadań typu cena – ilość – wartość.


ZAKRES ZAGADNIEŃ:

• obliczanie proporcjonalnych wartości liczb
• odczytywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych z osi liczbowej
• znajdowanie ułamkowych części całości
• przeliczanie wysokości i szerokości obiektów według podanej skali
• szacowanie najmniejszej spośród trzech liczb
• mnożenie i dzielenie liczb całkowitych i dziesiętnych
• dzielenie ułamków dziesiętnych
• znajdowanie szczegółowych elementów na większej ilustracji

GRA ZAWIERA:

• setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych
• opcję śledzenia postępów w nauce – rejestr wyników, tablica rekordzistów
• wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji
• zabawy ćwiczące spostrzegawczość
• stopniowalny poziom trudności zadań
• pomoc w formie dźwiękowej

Cena brutto: 59.90 PLN

EduROM Gimnazjum pakiet przedmiotowy Matematyka klasy 1 2 3

EduROM multimedialna baza wiedzy Matematyka to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania matematyki w gimnazjum. Ogromny zasób wiedzy, wszechstronna analiza omawianych treści, programy narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z eduROM-u bezkonkurencyjne, wygodne i nowoczesne narzędzie, przydatne każdemu gimnazjaliście. Niekonwencjonalny wykład, doskonałe zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy wideo oraz setki interaktywnych ćwiczeń – wszystko to sprawia, że niezbędna wiedza jest przyswajana niezwykle szybko i efektywnie.

Materiał dydaktyczny
Pakiet przedmiotowy eduROM multimedialna baza wiedzy Matematyka to staranne opracowanie wszystkich zagadnień z matematyki objętych programem gimnazjum*. Materiał – zawarty na 4 płytach CD-ROM – odpowiada co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki.

Filmy wideo i animacje
Treści edukacyjne zilustrowano filmami wideo i trójwymiarowymi prezentacjami, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień. Filmy wideo i prezentacje multimedialne pomagają umieścić abstrakcyjne zadania w realistycznym kontekście, znacznie ułatwiając w ten sposób zrozumienie matematyki.

Testy
Doskonałym sposobem na utrwalenie nowych wiadomości jest systematyczne rozwiązywanie ćwiczeń sprawdzających, umieszczonych po każdej lekcji i po każdym rozdziale. Testy te sprawdzają stopień zrozumienia materiału oraz pozwalają szybko i skutecznie przygotować się do klasówek oraz egzaminów.

Szybkiemu zapamiętywaniu przekazywanych wiadomości oraz ich systematyzacji służą specjalne programy narzędziowe, przeznaczone do nauki matematyki:

• Kalkulator – narzędzie umożliwiające, w zależności od klasy, wykonywanie takich działań matematycznych, jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie i obliczanie procentów oraz sprawdzenie odwrotności liczby i wykorzystywanie w zadaniach wartości liczby ? (klasa 1, klasa 2 i klasa 3)
• Definicje – kilkadziesiąt definicji matematycznych, które można odsłuchać, samodzielne nagrać i odtworzyć we własnym wykonaniu (klasa 2 i klasa 3)
• Twierdzenia – zbiór najważniejszych twierdzeń matematycznych (klasa 2 i klasa 3)
• Biogramy – zestaw niekonwencjonalnie ujętych i opatrzonych ilustracjami biogramów słynnych matematyków, zawierających fakty z życia naukowców pomijane zazwyczaj w opisach encyklopedycznych (klasa 1)

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU:

• Zapamiętaj – wykaz najważniejszych wiadomości, które należy zapamiętać z danej lekcji
• Notatki – elektroniczny zeszyt, umożliwiający sporządzanie własnych notatek
• Szukaj – narzędzie ułatwiające wyszukiwanie informacji według kategorii i słów kluczowych
• Zakładki – narzędzie umożliwiające zachowanie w pamięci komputera najważniejszych lub najciekawszych stron w programie
• ponad 1000 zagadnień
• kilkadziesiąt filmów i animacji
• 214 nagrań
• 1002 interaktywne ćwiczenia
• 24 testy sprawdzające
• ponad 2000 multimedialnych stron

Cena brutto: 169.90 PLN

eduROM MATEMATYKA Szkoła Ponadgimnazjalna

EduROM Multimedialne lekcje – Matematyka to edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej. Interesujący sposób prezentacji treści, a także programy narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z niego wygodne i nowoczesne narzędzie, przydatne każdemu uczniowi.

Materiał dydaktyczny
Obszerny materiał programu został przedstawiony w multimedialnej formie. Każdy ekran stanowi odrębną całość prezentującą konkretne zagadnienie matematyczne objęte podstawą programową. Interaktywne wykresy, konstrukcje, wzory, przykłady, a także inteligentny system ćwiczeń, narracje oraz animacje pozwalają efektywnie przyswajać wiedzę.

Materiał dydaktyczny zawarty w programie eduROM Multimedialne lekcje - Matematyka odpowiada co najmniej 60 godzinom efektywnej nauki. Zgodny jest także z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.

Elastyczny tryb nauki – program dopasowujący się do umiejętności ucznia
Podczas wykonywania ćwiczeń system analizuje stan wiedzy ucznia oraz dostosowuje materiał do jego umiejętności i wiadomości w taki sposób, aby zwiększyć skuteczność nauki. Uczeń słabszy, który gorzej radzi sobie z wybranymi ćwiczeniami, jest wspierany podpowiedziami naprowadzającymi na właściwą odpowiedź. Uczeń, który lepiej radzi sobie z zadaniami, rozwiązuje ćwiczenia trudniejsze. Taki system pozwala na indywidualizację i precyzyjne dopasowanie procesu nauczania do potrzeb każdego ucznia.

„Inteligentne” ćwiczenia – system kontroli postępów w nauce
Każde ćwiczenie zawiera komentarz zwrotny (w formie dźwiękowej, tekstowej i graficznej) lub tzw. komentarz okienkowy (dodatkowa prezentacja w postaci tekstu, tabeli, ilustracji).

Szczegółowy raport wyników, przypisany do każdego ćwiczenia, umożliwia analizę sposobu jego wykonania – wskazuje m.in. ile razy użytkownik korzystał z podpowiedzi, ile popełnił błędów, zanim poprawnie rozwiązał całe zadanie. Raport nie może też zostać wyzerowany, co motywuje użytkownika do udzielania przemyślanych odpowiedzi.

Przewodnik – jak pracować z programem efektywnie
Strona tytułowa każdej lekcji zawiera informacje o jej celach oraz zakresie wiedzy niezbędnym, aby zrozumieć daną lekcję i poprawnie wykonać zawarte w niej ćwiczenia. Na kolejnych stronach umieszczono dokładne wskazówki, jak efektywnie pracować z materiałem szczegółowym. Praca z programem nie powinna więc sprawiać użytkownikowi najmniejszego problemu.

Narracje i filmy
Program eduROM Multimedialne lekcje - Matematyka został wzbogacony o narracje i animowane filmy, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień matematycznych i dają możliwość zbliżenia procesu uczenia się do procesu badawczego.

Programy narzędziowe
Szybkiemu zapamiętywaniu przekazywanych wiadomości oraz ich systematyzacji służą specjalne programy narzędziowe:

*
Słowniczek - zawiera terminy matematyczne użyte w programie;
*
Kalkulator - umożliwia wykonywanie działań matematycznych włącznie z obliczaniami radianów i stopni;
*
Biografie - przedstawia ilustrowane biografie słynnych matematyków.

Dodatkowe opcje programu eduROM Matematyka:

*
Szukaj - narzędzie stanowiące jednocześnie szczegółowy indeks kursu; pozwala na przeszukiwanie materiału za pomocą wyrazów kluczowych.
*
Moje lekcje - program pozwalający tworzyć własne lekcje poprzez dowolne zestawianie stron wybranych z całego kursu.
*
Wyniki - opcja umożliwiająca śledzenie rezultatów osiąganych podczas pracy z programem.
*
Notatki - opcja umożliwiająca dodanie do poszczególnych stron kursu dowolnych tekstów (notatek).

Programy eduROM Multimedialne lekcje to seria realizująca wybrane zagadnienia podstawy programowej najważniejszych przedmiotów w szkole ponadgimnazjalnej: matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz przedsiębiorczości.

Cena brutto: 129.90 PLN
Prawa autorskie CEZAS Rzeszów © 2013
Realizacja: web-styl.pl, CMS: zdzislowicz.pl