Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur
CEZAS sp. z o.o.

tel./fax.: 17 860 00 89
tel.: 17 863 30 09

handel@cezasrzeszow.pl

CEZAS Rzeszów
35-205 Rzeszów, ul. Torowa 7

Koszyk 0.00 ZŁ
0

W 2024 roku realizowana jest kolejna edycja  rządowego  Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. 

Wsparciem finansowym w ramach Programu w 2024 roku zostaną objęte:

Kwoty wsparcia

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz przy założeniu, że:

 

Finansowanie

Planowany łączny koszt realizacji Programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł  będzie pochodzić z budżetu państwa natomiast wkład własny organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi wynosić będzie 71 mln 455 tys. zł. Na realizację Programu w 2024 roku przeznaczono z budżetu państwa 55 mln zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Za wkład własny uważa się:

  1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
  2. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie jest ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę ma możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystujących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do 20% wartości całego zadania. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 t.j ze zmianami), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Obowiązujące terminy

W 2024 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja.

Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia.

Wyjaśnienia dotyczące możliwości zmiany wniosku o udział w Programie Aktywna tablica 2024

Po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem. Może natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych urządzeń, pomocy i narzędzi do terapii z udzielonej dotacji i finansowego wkładu własnego, ponieważ na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów.

 

Ponadto informujemy, że w ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonuje się - zgodnie z założeniami Programu - zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narządzi do terapii dla zakwalifikowanych szkół, natomiast dostawcy tych urządzeń i oprogramowania powinni być zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

W związku z powyższym, koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą stanowiły podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji i jako takie nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.

Ze względu na docierające do MEN informacje o komentarzach zamieszczonych na różnych portalach internetowych, dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych określonych w Programie „Aktywna tablica” informujemy, że informacje zamieszczane na portalach pochodzą od podmiotów zewnętrznych, nie związanych z MEN.

Nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących

W 2024 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

UWAGA: Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia, muszą spełniać wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone  w  § 2 ust. 12 Rozporządzenia. Szkoła zrealizuje w 100 % obowiązkowe działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, określone w § 6 Rozporządzenia.

 

Pokaż w sposób:
Monitor interaktywny AVTEK TS7Lite 55'65'75'86' O%VAT+montaż gratis
6300.00 zł
Zobacz opis
Monitor interaktywny AVTEK TS8 Connect 75/86 O%VAT+montaż gratis
7900.00 zł
Zobacz opis
Monitor interaktywny LG 65TR3DK/75TR3DK/86TR3DK O%VAT+montaż gratis
6400.00 zł
Zobacz opis
Monitor interaktywny NEWLINE LYRA TT-6523AQ/7523QA/8623QA O%VAT+montaż gratis
6000.00 zł
Zobacz opis
Monitor interaktywny NEWLINE ELARA TT-6522Q/7522Q/8622Q O%VAT+montaż gratis
9800.00 zł
Zobacz opis
Monitor interaktywny 65" IIYAMA ProLite TE6512MIS/7512MIS O%VAT+montaż gratis
5500.00 zł
Zobacz opis
Komputer Avtek OPS 4K i5 1135G7 OPS Standard
3400.00 zł
Zobacz opis
Komputer OPS WB5B820W(lic.W10 PRO)
3891.00 zł
Zobacz opis
Tablica interaktywna TT-BOARD 80
3100.00 zł
Zobacz opis
Tablica interaktywna TT-BOARD 80/90 Pro
3800.00 zł
Zobacz opis
Głośnik Avtek Soundbar 2.1
369.00 zł
Zobacz opis
Głośniki aktywne Vision SP-1900P
1129.00 zł
Zobacz opis
Głośniki pasywne Vision SP-1800 (2x25W) Białe
699.00 zł
Zobacz opis
Głośniki aktywne sufitowe Vision CS-1900P
1399.00 zł
Zobacz opis
Zestaw głośników ściennych Elipse-5T
542.00 zł
Zobacz opis
Zestaw głośników ściennych Elipse 6B
605.00 zł
Zobacz opis
Głośnik akumulatorowy LiveStar SB12 12 cali,odtwarzacz USB/SD,mikrofon bezprzewodowyLiveStar SB12
1039.35 zł
Zobacz opis
Mikrofon Zestaw Bezprzewodowy MSH-110
680.00 zł
Zobacz opis
Mikrofon bezprzewodowy z głośnikiem Avtek Soundbar 2.1
898.99 zł
Zobacz opis
Zestaw pracownie przyrodnicze: biologia
5799.00 zł
Zobacz opis
Projektor Vivitek DX273
2400.00 zł
Zobacz opis
Projektor Vivitek DX273-EDU
2600.00 zł
Zobacz opis
Projektor Vivitek DW275
2570.00 zł
Zobacz opis
Projektor Vivitek DW275-EDU
2700.00 zł
Zobacz opis
Projektor ViewSonic PA503S
1724.00 zł
Zobacz opis
Projektor ViewSonic PA503W
2050.00 zł
Zobacz opis
Projektor Vivitek DX283-ST-EDU
3199.00 zł
Zobacz opis
Projektor Epson EB-X06
2781.00 zł
Zobacz opis
Projektor ACER S1286H krótka projekcja
2200.00 zł
Zobacz opis
mTalent POTRAFIĘ. Obszar matematyczny (klasy 4-6)
1490.00 zł
Zobacz opis
mTalent POTRAFIĘ. Obszar polonistyczny (klasy 4-6)
1490.00 zł
Zobacz opis
mTalent Matematyka. Dyskalkulia
2490.00 zł
Zobacz opis
mTalent Trudności w pisaniu
1690.00 zł
Zobacz opis
mTalent Ortografia
1490.00 zł
Zobacz opis
mTalent Koncentracja i pamięć
2490.00 zł
Zobacz opis
mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1
890.00 zł
Zobacz opis

Strona korzysta z plików cookies i przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Zamknij komunikat